Social Icons

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Cập nhật HSX tới 11h30 ngày 5/5/2015: HSX hồi là cơ hội để bán short short short

HSX hôm nay đã vi phạm mốc S1, chờ tiếp mốc S2 và S3


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Blogger Templates