Social Icons

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Phân tích kỹ thuật STB: Ngừng mua mới trong nhịp tới này

Mặc dù chỉ số ngành Ngân hàng vẫn còn nhịp tăng cuối theo chart: Phân tích kỹ thuật chart ngành ngân hàng nhưng STB vẫn phải cẩn thận củi lửa với Kb này :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Blogger Templates