Social Icons

Featured Posts

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

HSX chạm 591 sẽ có nhịp hồi trong thời gian tới

HSX chạm 591 sẽ có nhịp hồi trong thời gian tới, Canh múc mấy em Bank, CK và BĐS như DXG KBC, CTG, SSI, HCM... t+ té nhé các Bác :) Về cơ bản mất mốc P tháng rùi thì không ăn thua cho lắm :)


 
Blogger Templates